Psiconeuroimmunologia (PNI)

2019-02-24T16:44:32+00:00

La PNI es una disciplina clínica del camp científic que estudia les interaccions i els mecanismes de comunicació entre els 3 sistemes esmentats: - Psico: ment, conducta, emocions... - Neuro: Sistema Nerviós - Immunologia: sistema immunològic i endocrí La PNI s’encarrega de reajustar aquells hàbits de vida (alimentació, exercici, descans, emocions [...]